Bởi -

7 Cách Quản Lý Tài Chính Trong Kinh Doanh Tên Miền

Trong thực tế hầu hết các nhà đầu tư tên miền không mấy quan tâm đến việc quản lý tài chính cho lĩnh vực này. Theo khảo sát mang tính chủ quan thì không domainer nào ở Việt nam là người khởi nghiệp với việc chính là đầu tư tên miền. Mọi người bước vào lĩnh...

Banner-quang-cao