Bởi -

Bộ Thông tin-Truyền thông quyết định giá khởi điểm kho số, tên miền

Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 1-7 quy định, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được quyết định giá khởi điểm của mã, số, khối số viễn thông, tên miền Internet trước khi tổ chức đấu giá. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xác...

Banner-quang-cao